Hydroizolácie plochých striech PDF Tlačiť E-mail

V súčasnosti používame praxou overený systém hydroizolácie SAGO-IZOL, založený na plastometrických asfaltových pásoch typu APP, elastometrických asfaltových pásoch typu SBS a mPVC (tzv. fólia).

ASFALTOVÉ PÁSY

Modifikátory na báze APP - Plastometrický asfaltový pás typu APP sa priemyselne vyrába kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z asfaltu upraveného saturovanými polyolefinickými polymérmi (APP). APP hydroizolačné pásy sú kombináciou hydroizolačnej masy vynikajúcej kvality s netkanou polyesterovou nosnou vložkou s vysokou rozmerovou stabilitou a mimoriadnymi mechanickými vlastnosťami. Ochrana minerálnym bridlicovým posypom zlepšuje povrchové charakteristiky a znižuje rozpätie pracovnej teploty pásu, výsledkom čoho je predĺženie životnosti.

Modifikátory na báze SBS - Elastometrické asfaltové pásy typu SBS sa priemyselne vyrábajú kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je upravovaný termoplastickými elastomérmi (SBS a SIS). Kombinácia hydroizolačnej masy s elastickými vlastnosťami predstavujúcimi možnosť predĺženia až o 200% a s kvalitnou polyesterovou nosnou vložkou, s vysokou rozmerovou stabilitou umožnili vytvorenie vysoko elastických asfaltových pásov s flexibilitou za studena až do -20ºC (pri spracovaní). Ochrana minerálnym bridlicovým posypom zlepšuje povrchové charakteristiky a znižuje rozpätie pracovnej teploty pásu, výsledkom čoho je predĺženie životnosti.

 

mPVC (tzv. fólia)

Fólia je vyrábaná technológiou valcovania s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev, čím je zaručená nepriepustnosť pre kvapaliny. Je určená predovšetkým pre izolačné plášte plochých striech novostavieb, mechanicky kotvených k podkladu. Jednovrstvové izolačné vrstvy na bázy tejto fólie nahrádzajú tradičné izolačné asfaltové hmoty a niekoľkovrstvové asfaltové povlakové krytiny a používajú sa predovšetkým tam, kde sa na izoláciu strešného plášťa kladú zvýšené nároky. Fólia môže byť vystavená priamym atmosferickým vplyvom a poveternostnému namáhaniu v rozmedzí teplôt od -30°C do +80°C. Materiály tohto typu nepodliehajú hnilobe